Saturday, 28 January 2012

Lagi Peringatan Untuk Hamba Yang Lalai

Sungguh rugi orang-orang yang mendusatakan pertemuan dengan Allah; sehingga apabila Kiamat datang kepada mereka tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami terhadap hari Kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
(al An'am 6: 31)

Katakanlah, "Wahai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia lah Maha Pengampun, Maha Penyayang".
 
(az Zumar 39: 53)


Allahuma faghfirli..

No comments:

Post a Comment